"Pomaganie ludziom wzrastać i spełniać marzenia jest najszybsz± drog± do sukcesu - zarówno ich, jak i Twojego."
T. Harv Breitling Replica Watches

Kontakt:

Fundacja "Serca bicie"

ul. K.Szajnochy 3

85-738 Bydgoszcz
                                                              

 Numer Konta Bankowego:

Bank BPH Spółka Akcyjna Oddział w Bydgoszczy

23 1060 0076 0000 3380 0002 8682

PARTNERZY:

bydgoszcz      marszalkowski

gregsoft_160

 

 

 

Copyright © 2011 Fundacja SERCA BICIE